+31 (030) 63 77703
info@thijse.nl

Privacy disclaimer

Privacyverklaring

Middels deze website verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van u en andere bezoekers. Verantwoordelijke hiervoor is Thijse koeriersdienst BV (verder te noemen Thijse) gevestigd Pakketboot 2 3991 CH Houten. Telefoon 030-6377703. E-mail: info@thijse.nl

Thijse doet er alles aan om uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te behouden. Thijse verwerkt bewust zo min mogelijk gegevens van u en heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen.

Deze privacyverklaring geldt als u contact met Thijse opneemt via deze website en/of klant bij Thijse wordt of bent. Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Controleer dit regelmatig. De laatste wijziging van deze Privacyverklaring was op 28 november 2019. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet u wat er met uw gegevens gebeurt!

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met ons!​

Algemene bezoekgegevens

Thijse houdt algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van de website. In dit kader verwerkt Thijse persoonsgegevens die u zelf aan Thijse verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website en persoonsgegevens ontleend aan andere bronnen, zoals social media platforms. Thijse probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat Thijse deze gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens

Thijse verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan Thijse verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Thijse verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt zoals contactgegevens en andere persoons- gegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren, verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Bijzondere persoonsgegevens

Thijse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren als u toestemming heeft gegeven via het contactformulier of op eigen initiatief;
 • Om diensten bij u af te leveren middels een overeenkomst.
 • Thijse verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Het doel en de grondslag

Thijse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren als u toestemming heeft gegeven via het contactformulier of op eigen initiatief;
 • Om diensten voor u te leveren middels een overeenkomst.
 • Thijse verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

De rechtsgronden waar Thijse zich op baseert zijn

Toestemming: als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst: indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Gerechtvaardigd belang: Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Geautomatiseerde besluitvorming

Thijse neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens daartussen zit.

Bewaartermijnen

Thijse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de persoonsgegevens een bewaartermijn van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Thijse deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Thijse een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Thijse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens van u wij verwerken. Op verzoek corrigeert Thijse uw persoonsgegevens, en als u wilt dat Thijse de gegevens van u verwijdert dan zal Thijse dat doen tenzij Thijse verplicht is deze gegevens te bewaren. Neem voor meer informatie hierover contact met op per e-mail: info@thijse.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Beveiligen van persoonsgegevens

Thijse maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie. Daarnaast heeft Thijse ook organisatorische en technische maatregelen genomen, bijvoorbeeld door uw dossiers beveiligd op te slaan, zowel fysiek als online. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@thijse.nl

Klachten?

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@thijse.nl of te bellen met 030-6377703. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing.